Samværspolitik i Miniteen

  • I foreningen taler vi pænt til hinanden. Det vil sige, at vi accepterer ikke sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift herunder SMS beskeder. Det pålægges lederne at sørge for, at det bliver overholdt, ved hurtig indgriben, hvis det sker. På samme måde gælder, at vi drager omsorg for hinanden og respekterer hinanden – både voksne og børn. Det er ledernes ansvar, at førnævnte overholdes, og bliver det ikke overholdt, har lederen mulighed for at kontakte forældre og dernæst sende de involverede børn hjem.

 

  • Ingen ledere har eneansvaret for en gruppe børn. Der skal altid være mindst to ledere tilstede på klubaftener.

 

  • I forbindelse med ture skal der altid være mindst 2 voksne med, og om muligt holdes kønnene adskilt, ligesom der ikke soves i samme seng / sovepose.

 

  • Når forældre eller ledere kører med klubbørn, har de pligt til at overholde færdselsregler og køre forsvarligt.

 

  • Hverken ledere eller børn må lægge billeder fra klubaftener ud på de sociale medier uden børnenes egen og forældrenes tilladelse. Og aldrig billeder af børn/ledere i mindre tøj end shorts, T-shirts el. lign. Eksempelvis Ikke badetøj!

 

  • Ledere eller børn må hverken indtage eller være påvirket af Alkohol og euforiserende stoffer i foreningens regi.

 

  • Har man som leder, forælder eller barn mistanke om eller konstateret at foreningens politik vedr. omgangsform ikke bliver overholdt, skal man kontakte Formanden og børnerådet, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt og handle herefter. Det er børnerådet, der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre.